Nilalaman

Maging mulat at malay sa mga nangyayari sa lipunan! Makisangkot!

Inilaan ito para sa mga mag-aaral ng Araling Panlipunan ng Ateneo de Manila High School. Inaasahang makakatulong ito upang mas mapadali ang pag-aaral ng mga mag-aaral ng Araling Panlipunan.

Nakapaloob rito ang mga mahahalagang impormasyon na nais ng mga gurong ibahagi sa mga mag-aaral. Kabilang na rito ang mga sumusunod: handouts ng mga paksa sa klase, topic outline ng bawat markahan, mga mahahalagang paalala ukol sa mga gagawing takdang aralin, proyekto at gawain sa klase at mga patakaran sa AP na inihayag ng mga guro.

Upang mapabilis ang pagkalap ng impormasyon, nakapaloob rin dito ang ilang mga kaugnay na impormasyon at mga links ukol sa maaaring sanggunian ng mga mag-aaral para sa pag-aaral ng Araling Panlipunan.

Mahalagang paalala:

Inaasahang makakatulong sa pag-aaral ng Araling Panlipunan ang mga impormasyong nakapaloob dito. Subalit, mahalagang tandaan na kinakailangan ang sersoyong pagbabasa ng aklat upang lalong maintindihan ang mga tauhan, pangyayari at mga konseptong tinatalakay sa loob ng klase sa Ateneo de Manila High School.

Kailangang maging responsable at matiyaga ang mga mag-aaral. Isabuhay ang 5C’s ng ating mahal na paaralan!

MGA LAYUNIN NG KURSO PARA SA MGA MAG-AARAL

Inaasahan na makakatulong ang kurso upang hubugin sa bawat mag-aaral ang mga katangian ng “mamamayan para sa kapwa” na may:

panlipunang kamulatan;
panlipunang kamalayan; at
panlipunang pakikisangkot.

*** Ang websayt na ito ay isang eksperimento pa lamang ng isa sa mga guro ng Araling Panlipunan. Hindi ito ang opisyal na websayt ng Kagawaran ng Araling Panlipunan ng Ateneo de Manila High School.

Advertisements