AP1

Kabilang sa pahinang ito ang mga mahahalagang mga babasahin, patakaran, at mga panuto para sa Araling Panlipunan 1: Kasaysayan ng Pilipinas. Inaasahang magiging gabay sa pag-aaral ang mga nakapaloob rito.

Mahalagang maisaisip ng mga mag-aaral na kinakailangang maging responsable sa paggamit ng mga bagay na mula rito. Hindi sa websayt na ito nakasalalay ang pagpasa sa asignatura ng AP. Subalit, mariing ipinapahayag ng Kagawaran ng Araling Panlipunan na gabay lamang ito para sa mga mag-aaral at sa mga bumibisitang mga mag-aaral na nais makakuha ng mas marami o malalim na impormasyon ukol sa Kasaysayan ng Pilipinas.

Advertisements
%d bloggers like this: